ANATTO GROUP

Specialister på IT-rekrytering


Vårt erbjudande


Vi erbjuder en lösning som är baserat på era behov. Vi utgår från vilka profiler ni söker, när ni behöver dem och skapar utifrån det upplägg som matchar er nuvarande situation på bästa sätt.

Generellt arbetar vi med två upplägg: Hela och partiella rekryteringsuppdrag.

Vi erbjuder också personbedömningar (OPQ), dels som urvalsinstrument i rekryteringar. Men också som utvecklingsinstrument för enskilda individer eller arbetsgrupper.

Helt rekryteringsuppdrag


I ett helt rekryteringsuppdrag tar vi helhetsansvar för rekryteringen från start till att en person har anställts. Hela rekryteringsuppdrag börjar med en ordentlig genomgång av aktuell kravprofil, som ligger till grund för rekryteringen. Med en tydlig kravprofil som utgångspunkt genomförs sökningar av kandidater, urval, intervjuer, presentationer till kund och referenstagning på slutkandidat. I uppdraget ingår samordning, administration och kontakt med såväl kund som kandidater under hela rekryteringsprocessen. Bedöms annonsering vara nödvändigt ingår annonsering på relevant(a) webbsajter.

Uppföljning med både kund och anställd kandidat görs efter att personen varit anställd i cirka två månader. Vi lämnar garanti på genomförd rekrytering.

Partiellt rekryteringsuppdrag


Partiellt rekryteringsuppdrag innebär att kunden genomför vissa delar av rekryteringen själv. Grunden är även här en noggrant genomförd kravprofilstagning. Relevanta profiler presenteras löpande. I uppdraget ingår samordning, administration och kontakt med såväl kund som kandidater under hela rekryteringsprocessen. Uppföljning genomförs med både kund och kandidat efter att personen varit anställd i cirka två månader.

Personbedömningar


Vi är certifierade på OPQ och genomför personbedömningar separat eller som en del av ett rekryteringsuppdrag. Personbedömningar med OPQ är ett kraftfullt instrument att vid urval i rekryteringar för att säkerställa att rätt person anställs.

Det kan också användas i utvecklingssyfte för att skapa underlag vid utveckling av såväl individer som arbetsgrupper.

Prata gärna med oss om hur vi kan integrera personbedömningar som en del av era rekryteringar eller i ert personalutvecklingsarbete.

Övriga tjänster


Har ni behov av separata delar av rekryteringsprocessen eller om ovanstående inte matchar era behov kan vi självklart skräddarsy ett upplägg efter era behov. Har ni behov av en eller flera delar i en rekryteringsprocess; exempelvis urval eller intervjuer, går det självklart bra att bryta ut det.

Vi diskuterar oss fram till den lösning som passar er bäst.