ANATTO GROUP

Specialister på IT-rekrytering


Rekryteringsuppdrag


En rekryteringsprocess är unik för varje företag och individ och bäst resultat får man om man anpassar arbetet efter varje rekryterings specifika behov. Dock, för att alltid hålla en god kvalitet och säkerställa att rekryteringen genomförs på ett systematiskt och metodiskt sätt finns en grund som vi alltid utgår från.

Grundstenarna i en rekryteringsprocess:

· Kravprofil
Som grund för rekryteringen ligger en kravprofil. Den är det viktigaste i hela processen. Tillsammans med kundens representanter genomför vi en grundlig specificering av kravprofilen. Vi går igenom arbetsuppgifter, krav och önskemål för profilen och vilken personlighet profilen bör ha.

· Sökning av kandidater
När vi söker lämpliga kandidater till aktuella uppdrag använder vi oss av våra kontakter och vårt nätverk. Vid behov använder vi oss också av annonsering och sökande i olika kandidatdatabaser.

· Urval av kandidater
För att säkerställa att kandidaterna matchar profil och har intresse av den aktuella tjänsten genomförs intervjuer och samtal med kandidaterna. De kandidater som stämmer med kravprofilen och har en vilja att gå vidare i processen, presenteras för kunden. Beroende på vilket uppläg som valts i rekryteringen genomförs referenstagning och eventuellt även personlighetsanalys med OPQ.

· Samordning
En nära kontakt med aktuella kandidater och kunden är viktigt för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra rekrytering. Vi finns med under hela rekryteringen och samordnar de olika stegen i processen genom kontinuerlig kontakt med uppdragsgivare och kandidater. Vi finns ständigt tillgängliga för frågor och stöd för båda parter.

· Uppföljning
När anställd personen arbetat i cirka tre månader kontaktar vi såväl kunden som kandidaten och gör en uppföljning där vi stämmer av hur det varit under första tiden på det nya jobbet.